not found

ELIT ÜGYNÖKSÉG

SFDR Fenntarthatóság

A fenntarthatósági követelmények figyelembevételéről szóló, szerződéskötést megelőző tájékoztatás a 2019/2088 számú EU rendelet (SFDR) alapján:

A biztosítási alapú befektetési termékek kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2019/2088 számú rendelete (SFDR) előírja a biztosításközvetítők részére, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, figyelembe veszik-e a tanácsadás során a közvetített biztosítási termékekkel kapcsolatban a fenntarthatósági kockázatokat. Fenntarthatósági kockázatnak minősül az olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat egy befektetés értékére. A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadás lényege, hogy miként hat ki a fenntarthatóság a hozamokra. Így például, egy szennyező, környezetileg kevésbé fenntartható vagy a környezeti anomáliák fizikai hatásainak kitett ágazatokban működő vállalat által kibocsátott értékpapírok esetében a hozamokra negatív hatást gyakorolhatnak a fenntarthatósági kockázatok és az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások. A termék kiválasztása során tehát a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele csökkentheti a hozamokra gyakorolt negatív hatást.

A cél továbbá a fenntartható befektetések előtérbe kerülése és támogatása. Fenntartható befektetésnek pedig valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés minősül, amelyet például az energiafelhasználásra, a megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek. Ugyancsak a fenntartható befektetések közé tartoznak valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetések, különösen az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések. 

Táraságunk tisztában van azzal és elismeri, hogy a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevétele, a környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása és a fenntartható befektetések tekintetében információs aszimmetria áll fenn a pénzügyi piaci szereplők, így különösen az ügyfelek és a befektetési terméket megalkotó biztosítók és az azokat értékesítő közvetítők között. Ezért a fenntarthatósági kockázatoknak a biztosítási tanácsokba történő integrálására törekszik az alábbi módon. 

Tanácsadási tevékenységünk során a fenntarthatósági követelményeket közvetlenül még nem vesszük figyelembe, mivel még nem állnak rendelkezésünkre pontos, modellezett és részletes kalkulációk, indexek amelyek alapján elemezni tudjuk az egyes befektetéseket, illetve befektetési portfoliókat amelyek a közvetített termék és a fenntarthatósági elvárások szempontjából relevánsak.

Ugyanakkor a termékről való előzetes tájékoztatás során kifejezetten felhívjuk az ügyfél figyelmét arra, hogy az SFDR hatályba lépett és annak célja a fenntartható befektetések irányába történő elmozdulás és a pénzügyi piaci szereplők ezzel kapcsolatos politikája és a termékek SFDR-nek történő megfelelése szempontjából történő áttekinthetősége biztosítása. Ennek érdekében a biztosítók által közzétett átvilágítási és értékelési politikákra felhívjuk az ügyfelek figyelmét. Az ügyfél így az adott terméket forgalmazó biztosítón keresztül tud meggyőződni  és képet alkotni az adott befektetés, vagy befektetési portfolió fenntarthatósági jellemzőiről. Tanácsadási tevékenységünk során tehát jelenleg abból indulunk ki, és arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok figyelembe veszik és az ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően az ügyfél számára közvetve elérhetővé tesszük, a biztosító által közreadott információkra a figyelmét felhívjuk, annak értelmezésére a tanácsadási tevékenységünk kiterjed.

Társaságunk a jövőben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy olyan biztosítókkal szerződjön biztosításközvetítés céljából, amelyek befektetési politikája egyértelműen meghatározza, hogy a fenntarthatósági célkitűzéseket a portfolió összeállításakor figyelembe veszik, és különösen akik alávetették magukat csoportszinten vagy egyénileg az  Egyesült Nemzetek Társadalmilag Felelős Befektetéseiről szóló egyezménynek (UN PRI), vagy elkötelezettek a párizsi éghajlatvédelmi egyezmény rendelkezéseinek érvényre juttatásában, valamint a fenntarthatósági politikájuk alapján egyértelmű az elkötelezettségük a fenntarthatóság célkitűzéseinek elérése érdekében.

Társaságunk az Összeférhetetlenségi és érdekkonfliktus kezelési szabályzatának az ösztönzési rendszerre vonatkozó fejezetében (javadalmazási politikájában) is érvényesíteni kívánja a fenti elvárásokat. 

Az ösztönzési rendszer fő célkitűzése, hogy a biztosításközvetítők javadalmazási rendszere ne veszélyeztesse az ügyfelek azon érdekét, hogy az igényeikhez és szükségleteikhez leginkább illő termékekkel ismerkedjenek meg. Ugyanakkor, az értékelési rendszerbe beépítjük az SFDR elvárásait, ösztönzőkkel biztosítjuk a biztosításközvetítőknek a fenntartható befektetésnek minősülő termékekkel kapcsolatos ismeretei bővítését. Azok értékesítési volumenéhez nem kapcsolunk ösztönzőt, tekintettel arra, hogy a fenntarthatósági követelményeket közvetlenül még nem vesszük figyelembe. Ugyanakkor a Társaság vezetése folyamatosan elemzi a közvetített szerződéseket, és különösen a felmondott, megszűnt szerződéseket. Ez utóbbiak vizsgálatát kiegészítettük azzal, hogy a felmondás oka között szerepel-e a fenntarthatósági kockázattal összefüggő hozamcsökkenés.

Extrema Hungary Kft

1061 Budapest, Jókai tér 7.
I. emelet 12. ajtó, 13-as kapucsengő
Tel.: +36 70 421 0007
Tel.: +36 1 201 2064
E-mail: info@extrema.hu
Web: www.extrema.hu

Nyitva tartás:
hétfő: 08:00 – 16:00
kedd: 08:00 – 16:00
szerda: 08:00 – 16:00
csütörtök: 08:00 – 20:00
péntek: 08:00 – 16:00

MNB engedély szám: H-EN-II-45/2013

(C) 2020 EXTREMA HUNGARY KFT
1061 Budapest, Jókai tér 7. I. emelet 12. ajtó, 13-as kapucsengő | E-mail: info (kukac) extrema.hu | Jogi nyilatkozat
www.extrema.hu

ExtremaApp